Eindtijd Profetie / Dwalingen
Home

 

Welkom

 
Deze website wil u graag wegwijs maken in het boek Openbaring en zicht geven op de verschillende leringen over de eindtijd. Omdat onmogelijk alle leringen waar kunnen zijn hebben we dus ook te maken met dwalingen. Deze website wil u handvaten geven om deze dwalingen te herkennen en te weerleggen. Tevens wil deze website u een overzicht geven over het boek Openbaring en welke beelden daar een belangrijke rol in spelen.
De trouwe versus de ontrouwe bruid van Christus
Uitleg van het boek Openbaring.
Welke principes gebruiken bij uitleg en hoe werken ze?
Welke belangrijke uitleggingen zijn er, wat zijn hun sterke en zwakke kanten?
Eindtijdtheologieen
Bedelingenleer/Zoeklicht/LaatsteBazuin

Geestelijke uitleg Openbaring
Duizendjarig rijk = kerktijd

Opname
 
Deze website is ontstaan op basis van een eindscriptie voor de GPW opleiding aan de Evangelische Theologische Hogeschool, onderdeel van de CHE te Ede. Gegevens over de auteur van de website kunt u vinden via deze link.

Feedback?
feedback @ eindtijddwaling.nl
Openbaring 22 "v18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn; v19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn."

Reacties naar: redactie @ eindtijddwaling . nl

Jezus Christus is De Weg, De Waarheid en Het Leven

De tekst op deze website is ontleend aan de NBG-vertaling 1951 © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.
Copyright 2012 Henk Haveman, Eemnes.